PK-011

Açıklama

Kompleks, 2300 mm-3 adet, 2600 mm-9 adet yüksekliğinde on iki destek kolonundan ve aşağıdaki yüksekliklerde 1700 mm uzunluğunda 15 yatay traversten oluşmaktadır: 1800 mm, 2000 mm (3 adet), 2100 mm, 2200 mm (4 adet), 2300 mm (2 adet), 2400 mm (2 adet) ve 2500 mm (2 adet) kauçuk temelinden. Çapraz kol fittingleri yakalarla yürürlüğe girer

Documentation