Parkour / Competitive Tag

Dostarczamy sprzęt do ćwiczeń w pomieszczeniach do każdego miejsca na świecie
Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków dostawy do twojego kraju

Parkour to dyscyplina treningowa wykorzystująca ruch, która wywodzi się z treningu wojskowego na torze przeszkód. Praktycy dążą do przedostania się z jednego punktu do drugiego w złożonym środowisku, bez sprzętu wspomagającego, w najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

Obecnie parkour to jeden z popularnych kierunków kultury fizycznej i sprawności. Entuzjaści ćwiczą zarówno na ulicach i placach budowy terenów miejskich, jak i na specjalnie wyposażonych terenach plenerowych. Bardzo ważne jest, aby wszystkie elementy terenu treningowego spełniały wymagania dotyczące wysokości, bezpieczeństwa, trwałości i komfortu.

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top