PK-012

Opis

Park składa się z 8 pionowych słupów o wysokości 550 mm – 2 szt., 1200 mm – 2 szt., 1500 mm – 4 szt. i 3 kompletów ławek treningowych. Długość każdej ławki wynosi 1650 mm. Ławki są przymocowane do słupów za pomocą poprzeczek na różnych wysokościach: 500, 950 i 1400 mm. Poprzeczki mocowane za pomocą obejm.