PK-011

Opis

Park składa się z dwunastu słupów o wysokości 2300 mm – 3 sztuki, 2600 mm – 9 sztuk i 15 drążków prostych o długości 1700 mm umieszczonych na następujących wysokościach: 1800 mm, 2000 mm (3 szt.), 2100 mm, 2200 mm (4 szt.), 2300 mm (2 szt.), 2400 mm (2 szt.) I 2500 mm (2 szt.) wysokość liczona od nawierzchni. Poprzeczki mocowane za pomocą obejm.