PK-010

Opis

Park składa się z dziewięciu słupów o wysokości 2300 mm – 3 sztuki, 2600 mm – 6 sztuk i 11 drążków prostych o długości 1700 mm umieszczonych na następujących wysokościach: 2000 mm, 2100 mm (3 szt.), 2200 mm, 2300 mm (2 szt.), 2400 mm (3 szt.) i 2500 mm liczonych od nawierzchni. Poprzeczki mocowane za pomocą obejm.