P-014. Park PARAKENGURU SUPER

Opis

Park składa się z dwunastu słupów o wysokości: 2600 mm – 4 sztuki, 2300 mm – 2 sztuki, 2000 mm – 3 sztuki, 1400 mm – 1 sztuka, 450 mm – 2 sztuki. Zestaw obejmuje drabinę pionową, cztery drążki proste, s-bar, parę drążków pionowych do schodzenia , dwa drążki do podciągania typu Hammer i ławkę skośną. Drabina pionowa: długość 2067 mm, szerokość 1200 mm, średnica – 34 mm.
Długość drążków: 3 sztuki – 500 mm, 3 sztuki – 1200 mm, średnica 34 mm. Wszystkie poręcze i drążki są przymocowane do słupów za pomocą obejm.

Waga – 485,30 kg.

Dane techniczne

  • Wymiary (mm): 3314X5794

Dokumentacja