P-013. Park PARAKENGURU

Opis

Park składa się z czternastu słupów o wysokości: 2600 mm -3 sztuki, 2300 mm-1 sztuka, 2000 mm-1 sztuka, 1400 mm-3 sztuki, 1100 mm-4 sztuki, 450 mm -2 sztuki. Zestaw obejmuje: drabinę pionową, trzy drążki proste, poręcze równoległe o zmiennej szerokości, poręcze równoległe o zmiennej wysokości, parę drążków pionowych do schodzenia i poręcze równoległe skośne z ławką. Odległość między poręczami o zmiennej szerokości – 1208 mm na jednym końcu i 608 mm – na drugim końcu, średnica 42 mm. Różnica wysokości skośnej poręczy – 966 mm, długość 1790 mm, średnica 42 mm. Różnica wysokości poręczy równoległych o zmiennej wysokości – 300 mm, długość 1790 mm, średnica 42 mm. Drabina pionowa: długość 2067 mm, szerokość 1200 mm, średnica – 34 mm. Długość drążków: 2 sztuki – 500 mm, 3 sztuki – 1200 mm, średnica 34 mm. Wszystkie poręcze i drążki są przymocowane do słupów za pomocą obejm.

Waga – 453,50 kg.

Dane techniczne

  • Wymiary (mm): 2932X5212

Dokumentacja