PK-012

Opis

Kompleks se sastoji od 8 vertikalnih stupova visine 550 mm – 2 kom, 1200 mm – 2 kom, 1500 mm – 4 kom i 3 skupine klupa. Duljina svake klupe je 1650 mm. Klupe su učvršćene na stupove, koristeći prečke na različitim visinama: 500, 950 i 1400 mm. Okov za ograde postavlja se na obode na vratilu.