PK-011

Opis

Kompleks se sastoji od dvanaest potpornih stupova visine 2300 mm-3 komada, 2600 mm-9 komada i 15 vodoravnih poprečnih križa dužine 1700 mm na sljedećim visinama: 1800 mm, 2000 mm (3 kom), 2100 mm, 2200 mm (4 kom), 2300 mm (2 kom.), 2400 mm (2 kom) i 2500 mm (2 kom) od gumenih temelja. Okov za ograde postavlja se na obode na vratilu.