PK-010

Opis

Kompleks se sastoji od devet potpornih stupova visine 2300 mm-3 komada, 2600 mm-6 komada i 11 vodoravnih križnih traka duljine 1700 mm na sljedećim visinama: 2000 mm, 2100 mm (3 kom.), 2200 mm, 2300 mm (2 kom.). ), 2400 mm (3 kom) i 2500 mm od gumenih temelja. Okov za ograde postavlja se na obode na vratilu.