P-015. Složeni LAGANI PARAKENGURU

Opis

Kompleks se sastoji od osam potpornih stupova visine: 2600 mm -3 komada, 2300 mm-1 komad, 1100 mm-3 komada, 300 mm-1 komad, 1100 mm-4 komada, 450 mm -2 komada. Kompleks uključuje švedski zid, tri povlačne šipke, paralelne šipke, šipke za penjanje i šipku za push-up. paralelne šipke s klupom. Udaljenost između paralelnih šipki – 550 mm, promjer šipki – 34 mm, ukupna dužina – 1932 mm. Presjek švedskog zida duljina 2067 mm, širina 1200 mm, promjer šipke 34 mm. Dužina poprečne trake: 4 komada – 1200 mm, promjer 34 mm. Sve šipke i presjeci pričvršćeni su na sigurnosne stupove pomoću oboda na vratilu. Težina – 270,80 kg.

Tehnički podaci

  • Dimenzije (mm): 3266X3314

Dokumentacija