P-013. Kompleksni PARAKENGURU

Opis

Kompleks se sastoji od četrnaest potpornih stupova visine: 2600 mm -3 komada, 2300 mm-1 komad, 2000 mm-1 komad, 1400 mm-3 komada, 1100 mm-4 komada, 450 mm -2 komada. Kompleks uključuje švedski zid, tri povlačne šipke, paralelne šipke više širina, paralelne šipke s više visina, šipke za penjanje i nagnute paralelne šipke s klupom. Udaljenost između paralelnih šipki više širina – 1208 mm na jednom kraju i 608 mm – na drugom kraju, dužina šipki – 1790 mm, promjer šipke 42 mm. Nagnuta paralelna visinska visina šipke – 966 mm, dužina 1790 mm, promjer 42 mm. Razlika u visini paralelnih visina vijka -300 mm, dužina – 1790 mm, promjer – 42 mm. Presjek švedskog zida duljina 2067 mm, širina 1200 mm, promjer šipke 34 mm. Dužina poprečne trake: 2 komada – 500 mm, 3 komada – 1200 mm, promjer 34 mm. Sve šipke i presjeci pričvršćeni su na sigurnosne stupove pomoću oboda na vratilu. Težina – 453.50 kg.

Tehnički podaci

  • Dimenzije (mm): 2932X5212

Dokumentacija