P-011. PARAKENGURU Višeslojne majmunske šipke

Opis

Kompleks se sastoji od osam potpornih stupova visine: 2600 mm -6 komada, 2000 mm-2 komada. Kompleks uključuje dva klasična odjela majmunskih šankova, šipke za penjanje i nagib odjeljenja s majmunima. Majmunske šipke učvršćene su u različitoj visini: 1500 mm, 2300 mm i 2450 mm. Dužina dvaju klasičnih odsjeka majmunskih šipki šankova 1900 mm, širina 1200mm. Dužina nagnutog presjeka šipke majmuna – 1790 mm, širina 1308 mm, razmak između prečke – 400 mm. Sve šipke i presjeci pričvršćeni su na sigurnosne stupove pomoću ovratnika. Težina -382,00 kg.

Tehnički podaci

  • Dimenzije (mm): 1416X5738

Dokumentacija