Για Αρχιτέκτονες

Διανέμουμε εξοπλισμό εσωτερικού χώρου σε όλο τον κόσμο
Επικοινωνήστε μαζί μας για τους όρους παράδοσης στη χώρα σας

Σχέδια και σκίτσα εξοπλισμού

Όλος ο εξοπλισμός KENGURU PRO είναι διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή σε περιβάλλοντα  AutoCAD, AutoCAD 3D. Στείλτε αιτήματα εξοπλισμού και μορφής αρχείου στη διεύθυνση info@kengurupro.eu
Μας ενδιαφέρει επίσης η συνεργασία μαζί σας για την υλοποίηση του εξοπλισμού μας στα μελλοντικά σας έργα.

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top