Εξοπλισμός για άτομα με αναπηρίες

Διανέμουμε εξοπλισμό εσωτερικού χώρου σε όλο τον κόσμο
Επικοινωνήστε μαζί μας για τους όρους παράδοσης στη χώρα σας

PARA-KENGURU PRO team together with KENGURU PRO is telling the world that persons with disabilities need not just sit at home, but be in motion forwards and only forwards.

In 2016, Kenguru Pro launched a special line of workout equipment for people with disabilities. The people themselves inspired us – we saw obvious interest in training from people with disabilities and decided to adapt our workout parks for them. Our goal is to make the para-workout available as much as possible. Nowadays Kenguru Pro para- workout sports grounds for people with disabilities already functioning in the courtyards, parks, and stadiums.

P-001

PARAKENGURU Δίζυγο

P-002

PARAKENGURU Μπάρα Καταρρίχησης

P-003

PARAKENGURU Επικλινή Δίζυγο

P-004

PARAKENGURU Δίζυγο με καμπύλη

P-005

PARAKENGURU Δίζυγο πολλαπλών επιπέδων

P-006

PARAKENGURU Δίζυγο πολλαπλού πλάτους

P-007

PARAKENGURU Επικλινή Μπάρα Monkey

P-008

PARAKENGURU Δίζυγο πολλαπλής λαβής

P-009

PARAKENGURU Δίζυγο διαφόρων πλάτους

P-010

PARAKENGURU Μπάρες Hammer

P-011

PARAKENGURU Μπάρες Monkey πολλαπλών επιπέδων

P-012

PARA σύνθετο MIN

P-013

Συγκρότημα PARAKENGURU

P-014

Συγκρότημα PARAKENGURU SUPER

P-015

Συγκρότημα PARAKENGURU LITE

P-016

Συγκρότημα PARAKENGURU NEW

P-017

Δίζυγα πολλαπλού ύψους και πολλαπλού πλάτους

P-018

Συγκρότημα PARAKENGURU MAX

P-019

Συγκρότημα PARAKENGURU MEGA

P-020

Πολλαπλού πλάτους, επικλινής Δίζυγο

P-021

Συγκρότημα PARAKENGURU LONG

P-022

Μπάρες Monkey τριών επιπέδων

P-023

Δίζυγο πολλαπλών επιπέδων με πάγκο

P-024

Δίζυγο με κλίση

P-025

Συγκρότημα PARAKENGURU MEGA +

Scroll to Top