Εξοπλισμός εσωτερικού χώρου

Διανέμουμε εξοπλισμό εσωτερικού χώρου σε όλο τον κόσμο
Επικοινωνήστε μαζί μας για τους όρους παράδοσης στη χώρα σας

The workout is called “fitness of city streets”, because the workout can be carried out using your own body weight in the open air on horizontal bars, parallel bars, handlebars and other elements. But it is not necessary to practice in open areas – you can conduct classes in a specially equipped hall.

Scroll to Top