ΡΚ-011

Περιγραφή 

Το συγκρότημα αποτελείται από δώδεκα εφεδρικές στήλες ύψους 2300mm-3 τεμαχίων, 2600mm-9 τεμάχια και 15 οριζόντιες δοκούς μήκους 1700mm στα ακόλουθα ύψη: 1800mm, 2000mm (3 τεμάχια), 2100mm, 2200mm (4 τεμάχια) 2300 χιλιοστά (2 τεμάχια), 2400 χιλιοστά (2 τεμάχια) και 2500 χιλιοστά (2 τεμάχια) βάση από καουτσούκ. Τα εξαρτήματα των δοκών τίθενται σε εφαρμογή με περιλαίμια.