Ρ-013. Συγκρότημα PARAKENGURU

Περιγραφή 

Το συγκρότημα αποτελείται από δεκατέσσερις εφεδρικούς στύλους στο ύψος: 2600 mm -3 τεμάχια, 2300 mm-1 κομμάτι, 2000 mm-1 τεμάχιο, 1400 mm-3 τεμάχια, 1100 mm- 4 τεμάχια, 450 mm -2 τεμάχια. Το συγκρότημα περιλαμβάνει το σουηδική μπάρα, τρία μονόζυγα, δίζυγο πολλαπλού πλάτους, δίζυγο πολλαπλού ύψους, ράβδοι ανύψωσης και δίζυγο με κλίση. Απόσταση μεταξύ των μπαρών δίζυγου πολλαπλού πλάτους – 1208mm στο ένα άκρο και 608mm- σε άλλο άκρο, μήκος – 1790mm, διάμετρος ράβδου 42mm. Διαφορά ύψους επικλινή δίζυγου – 966mm, μήκος 1790mm, διάμετρος 42mm. Διαφορά ύψους δίζυγου πολλαπλού ύψους -300mm, μήκος 1790mm, διάμετρος 42mm. Σουηδική μπάρα μήκος 2067mm, πλάτος 1200mm, διάμετρος 34mm. Μήκος εγκάρσιας δοκού: 2 τεμάχια – 500 mm, 3 τεμάχια – 1200 mm, διάμετρος 34 mm. Όλες οι μπάρες και τα τμήματα είναι στερεωμένα σε εφεδρικές στήλες με περιλαίμια. Βάρος – 453.50 kg. 

Προδιαγραφές 

  • Διαστάσεις (mm): 2932X5212 

Τεκμηρίωση