Varovné padělky

Chceme vás upozornit na hojnost bezpočtu výrobců zařízení pro street workout na domácím trhu. Buďte velmi ostražitá, zejména pokud jde o producenty, jejichž webové stránky obsahují pouze nakreslené (2D, 3D) designem a neobsahují fotografie skutečných objektů, které zkonstruovali.

Tito výrobci postrádají technologii a zkušenost s výrobou a instalací zařízení pro street workout. Zejména pokud jde o spojovací uzly, zajišťující spolehlivost a bezpečnost struktur obecně. Při volbě dodavatele buďte opatrní a mějte na paměti, že zdraví a život mladých lidí závisí na kvalitě zařízení. Nevystavujte své děti zbytečnému riziku!

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top