Pro architekty

Výkresy vybavení a náčrtky

Veškeré vybavení KENGURU PRO je k dispozici v digitální podobě v prostředích 3dMAX, AutoCAD, SketchUP. Zašlete prosím požadavky na vybavení a formát souboru na info@kengurupro.eu
Máme také zájem o partnerství s vámi při implementaci našeho vybavení do vašich budoucích projektů.

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top