PK-012

Описание

Комплекс, състоящ се от 8 вертикални колони с височина от 550 мм – 2 бр., 1200 мм – 2бр.,
1500 мм – 4 бр., и 3 комплекта лежанки/пейки .Дължината на всяка лежанка е 1650 мм. Лежанките са фиксирани към колоните, използвайки кросбар (опорен лост под ъгъл) за различните височини: 500, 950 и 1400 мм. Кросбар фитингите сe сглобяват с крепежни елементи.