PK-011

Описание

Този комплекс се състои от 12 опорни колони с височина от 2300 мм – 3 бр. , 2600мм – 9 бр., и 15 хоризонтални кросбарове с дължина от 1700 мм върху следните височини:
1800 мм, 2000 мм(3бр.), 2100 мм, 2200 мм (4бр.), 2300 мм(2бр.), 2400 мм(2бр.) и 2500 мм(2бр.) с гумена основа. Кросбар фитингите се сглобяват с крепежни елементи.