PK-010

Описание

Този комплекс се състои от 9 опорни колони с височина 2300 мм – 3 бр., 2600 мм – 6 бр., и 11 хоризонтални кросбара с дължина от 1700 мм върху следните височини:
2000 мм, 2100 мм(3бр.), 2200 мм(2бр.), 2400 мм(3бр.) и 2500 мм от гумената основа. Кросбар фитингите се сглобяват с крепежни елементи.