K-003_kids

K-003_kids

Dikson

Комплексът се състои от десет вертикални колони, шест напречни греда с дължина 800 мм и две хоризонтални маймунски пръти с различна височина. Дължина на маймунската шина 1952 мм, ширина 800 мм, разстоянието между напречните гредове е 274 мм. Комплексът е обезопасен заедно с алуминиеви скоби.

 • Vendor code: K-003_kids
 • Height: 2050 mm
 • Weight: 330 kg
 • Dimensions: 1016 mm x 5760 mm
 • Longest part when transporting: 2650 mm
 • Minimum required installation area: 8860 mm x 4316 mm

  You might also like

  K-036_kids

  Two level monkey bar, swedish wall and pull-up bar

  K-027_kids

  Khatanga

  K-026_kids

  Two-section, multi-level monkey bars and 3 pull-up bars

  K-001_kids

  Mini complex GTO kids

  K-008_kids

  Low parallel bars

  K-002_kids

  Two level monkey bar
  calisthenic equipment
  calisthenics equipment
  workout equipment
  workout kids
  calisthenics equipment
  Scroll to Top